Archive for August 4th, 2010

Standaard leeg project

Project Type: Graphical application.
Options:

Internationalisation
Database access
Settings files management

Name: EmptyProject
Title: Empty Project
FMain: Menu met

File: Quit

Help: About, Changes, License

Form_Open: zet programma titel en versie.
doClose(): aangeroepen bij Menu/Quit (of scherm “Exit” button); kan afsluitende code aanroepen (wegschrijven toestand)
FAbout: About logo en tekst: naam plus versie.
FLicense: Toont License.txt
FChanges: Toont Changes.txt
Misschien nog een “test” menu-item dat alleen verschijnt als de conf […]