Vertalen van een project in Gambas

- Kies de eigenschappen van je project Project, Properties, tab Options, en kijk bij Translation. Daar staat of je project vertaalbaar is (verzet naar Yes), en welke de basistaal is (bv English, United Kingdom).
- Indien vertaalbaar kan je bij Project, Translate kiezen (of het vlaggensymbool in de knoppenbalk).

In mijn geval leidde dat tot volgende foutmelding:

Cannot read translation file for language ‘English (U.S.A.)’
File already exists
sh: msgmerge: command not found

De help zegt:
How To Translate A Gambas Project
To translate a project into your own language, open it in the IDE, and click on translate… in the Project menu. (If the IDE complains about msgmerge, make sure you have GNU gettext on your computer)

Ik installeer
Gettext-devel - Tools for Native Language Support (NLS)

Daarna werkt de vertaalfunctie wel en krijg je een venster. Van elke te vertalen stuk tekst wordt getoond uit welke module het afkomstig is, en vanop welk regelnummer.
Links staan de originele teksten, rechts kan je de vertalingen invullen:

Vertalen in Gambas

De taal-onderdelen komen terecht in een subdirectorie in je Gambas project:
.lang

vertaalfiles
Daarin zie je de files met de vertalingen herkenbaar aan hun naam “en_us”, “nl_be” enz, en andere bestanden blijkbaar per module, form …
In de .pot bestanden (zoals FMain.pot) komt bovenaan de hele directory structuur /home/gebruikersnaam/… leesbaar voor; denk daaraan bij verspreiding!

Als je de resultaten wil uitproberen zonder je “eigen” taal te verzetten, kan je de taal over je eigen taal kopieren. Maak eerst een vertaling van bv 1 woord naar de “eigen” taal.
(”eigen” taal = taal ingesteld in je werkomgeving; kan bv Engels zijn, of Nederlands, zie systeemmenu’s)

Veronderstel:
- Taal van de Gambas toepassing: Engels (UK) zie project properties, language, default language.
- Taal van je omgeving (KDE): Engels (US) zie keuze bij installatie van je Linux distributie.
- Taal van de vertaling: Nederlands (BE).

Sluit Gambas en
1. Verwijder en_US.po en en_US.mo.
2. Kopieer nl_BE.po naar en_US.po
3. Kopieer nl_BE.mo naar en_US.mo
Start het programma terug op.

One Response to “Vertalen van een project in Gambas”

  1. Vertaling: gnu translation tools? at Gambas.noxqs.org Says:

    […] Ok! (zie ook hier) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.