Archive for December, 2008

Database opvraging met result set

Met de resultset kan je dan hetvolgende:

  • Kijken hoeveel records of resultaatrijen er zijn
  • bewegen met de pointer
  • FOR EACH gebruiken ipv zelf teller te definieren
  • De inhoud van een veld opvragen om in te vullen in bv een TableView
  • De “subcollecties” met FOR EACH enumerated gebruiken, als myResult.Fields

Hoe een shell commando uitvoeren

EXEC start een extern process. SHELL start een extern command in een shell.
Bij EXEC geef je de parameters allemaal als parameter mee. Bij SHELL geef je een string met het hele commando mee.
EXEC [ "ls", "-la", "/tmp"] WAIT SHELL "ls -la /tmp" WAIT
EXEC wordt uitgevoerd in ? SHELL wordt uitgevoerd in /home/username
Gebruik bv
Application.path & "/this.txt"
voor een bestand dat in het Gambas programma-pakket zit (directory)
Test bv met
DIM sReturnValue AS String
SHELL "pwd" TO sReturnValue
DEBUG sReturnValue

Parameters meegeven naar Form

In het voorbeeld Database (voorbeelden inbegrepen in Gambas) wordt zo informatie doorgegeven naar een opgeroepen form:
hForm = NEW FRequest($hConn, rData)

Broncode verzameling

De broncode van de schermen zit in de bestanden met de uitgang .class, als je de naamgeving systematisch doet beginnend met F__ of Form___. De layout van het scherm is ook tekst en zit in dezelfde naam met uitgang .form. De code van modules heeft extentie .module en zit in M___.module
Broncode is pure […]