Archive for December 22nd, 2008

Database opvraging met result set

Met de resultset kan je dan hetvolgende:

  • Kijken hoeveel records of resultaatrijen er zijn
  • bewegen met de pointer
  • FOR EACH gebruiken ipv zelf teller te definieren
  • De inhoud van een veld opvragen om in te vullen in bv een TableView
  • De “subcollecties” met FOR EACH enumerated gebruiken, als myResult.Fields