GUItzicht

buttons, …

GUI: Logo’s

Overzicht hier …

GUI: Buttons

Button is knop. Klikken voert code uit. Voorbeelden: links=werkend programma, rechts=ontwerpscherm:
Knop kan zowel tekst als beeld meekrijgen bij ontwerp.
Beeld kan gewijzigd worden tov initieel beeld…
ook verder tijdens de loop van het programma (tekst ook)

? Kopieren van buttons op verschillende tabbladen gaat niet; worden niet herkend als children van andere tabbladen. Je moet ze allemaal individueel creeren!

GUI: Checkbox en radiobuttons combineren met containers:

  • HBox, VBox uitlijnen automatisch 1 kolom
  • HPanel, VPanel: uitlijnen automatisch over meer kolommen
DIM hHBox AS HBox
hHBox = NEW HBox ( Parent AS Container )
DIM hVPanel AS VPanel
hVPanel = NEW VPanel (Parent AS Container )

GUI: GridView coordinaten

  • beginnen vanaf 0
  • volgorde is row, kol
GridView.Columns.Count = 3
GridView.Rows.Count = 4
GridView[3,2].Text = "Iets"

GUI: Picture

  • bv te laden in Form_Open()
  • handle naar Picture, bv:
DIM hPic AS Picture ' definieren
hPic = NEW Picture ' instantieren
hPic.Load("Somepicture.png") ' laden

meer beelden ..