Documentatie

Gambas2 en 1 documentatie (online, boeken, artikels)

Online:

Links www:
Online documentatie zie websites rubriek “Links” in de kolom rechts —>

Begin:
Lees eerst de “important notes”, de download en installatiepagina’s op de gambas sourceforge site.

Gambas komt uit Frankrijk:
http://operation.andre.free.fr/gambas

Tussen documentatie en boek in:

Boeken:

Getting Started with Gambas Version 2: A Tutorial
- Engels, 110 p.
- versie 1, rev 193: 28/05/2006
- Timothy Marshal-Nichols
- auteur was/is o.a. aktief op de gambas-user malinglist
- bestaat als pdf (en waarschijnlijk .odt), nooit gezien als boek.
- gevonden als pdf op deze Arabisch uitziende site via een Google zoek

A Beginner’s Guide to Gambas:
- Engels, Paperback: 365 pages
- John W Rittinghouse.
- met oa woordje van Fabien Bodard en Benoît Minisini.
- Infinity Press (Available Dec 2005)
- Hier nooit in de boekhandel gezien. (Update 04/2008: kan blijkbaar besteld worden, o.a. Fnac, maar begint natuurlijk verouderd te zijn; gaat over Gambas versie 1)
- bestaat ook als download / pdf, misschien verkocht als e-book (bv Amazon).

Programacion viual con Software Libre:
- 304 pagina’s
- ISBN: 978-84-934371-2-3
- Daniel Campos, José Luis Redrejo
- Creative Commons voor niet commercieel gebruik.
- Online te koop hier
- In OpenOffice.org sxw-formaat hoofdstuk 1, 2 3 4 5 6 7 8* 9
Helaas ontbreekt in dit hoofdstuk een blad (260-261) dat cruciaal is om overerving van de Gambas object-oriëntatie te begrijpen.

Artikels:

First Steps with Gambas
- “a news feed aggregator” (ophalen nieuws); demo van HttpClient,Xml features en graphical widgets
- gemaakt met Gambas 1.9.35
- Engels
- http://www.beanizer.org/site/index.php/en/Articles/First-steps-with-Gambas-I.html

Gambas Easy database access:
- Engels, 4 paginas, Dr Mark Alexander Bain
- LXF 71 october 2005
- pdf of via Google cache als html (link niet meer geldig - verwijderd)

Gambas speeds database development
- Linux.com, (dec 2004)
- Mark Alexander Bain
- http://www.linux.com/articles/40666

Creating simple charts with Gambas2
- Linux.com, dec 2007
- Mark Alexander Bain
- http://www.linux.com/feature/122049

Getting started with Gambas:
- Engels, 10 pagina’s
- Sergio Hernandez, infogeeks FDL (Free Documentation License).
- download odt (open document format)

Introduction to Gambas**:
- Gambas 1
- Engels, 10 pagina’s, Mark Alexander Bain
- LJ 8481, 2006
- html
** NOTA: in gambas 2: wijzig…. (zie onderaan)

Developing Applications with Gambas:
- 17 pagina’s
- Forodejazz, Free
- pdf van mit.edu site

Gambas: Datenbank:
- 8 pagina’s, Duits
- Wikibooks http://de.wikibooks.org/wiki/Gambas

Gambas — A Visual Basic for Ubuntu?
- Twee artikels op brighthub:
Gambas Introduction: Kennismaking met Gambas met een programma dat woorden telt in een tekstveld.
Programming and Distribution: Over programmeren in Gambas en het programma verspreiden (vb in .deb, voor Ubuntu)
- 10 04 2009 en 19 04 2009
- jonjermey, Engels.

Regarding Gambas
Een ouder artikel van 11 november 2004 met aankondiging dat 1.0 uitkomt. Drie blz met een lange inleiding, en een “hello world” voorbeeld, plus uitleg over het component model in Gambas. http://www.osnews.com/story/8849


**
NOTA: in gambas 2:

 • bugtracking.listing, veld “release”: release is een reserved word. Vervang door “released”
 • form, private function check_id: vervang system.user door system.user.name
  (gebruik je eigen Linux username, pas “username” in de “coder” tabel aan)
 • Ik gebruik ipv tmpRec liever resRec (dan zegt ook die res dat het een resultset is, gelijkaardig met bv sStringnaam)
  en in plaats van “data” modData (geeft aan dat het module is-sneller terug te vinden bij lezen van het programma)

 • Verder ontbreekt dit stuk code in het artikel (staat wel in de downloadbare code) :

  PUBLIC FUNCTION get_id (tName AS String, fName AS String, name AS String) AS Integer
  DIM sql AS String
  sql = "select id from " & tName &
  " where " & fName & "='" & name & "'"
  tmpRec=myDB.Exec(sql)
  RETURN tmpRec!id
  END

  Het hoort thuis in de data module. (iets meerzeggende namen zouden welkom zijn hier …)

 • En dan dit stuk dat achter de save knop moet zitten in frmAddBug:
  PUBLIC SUB btnAddBug_Click() ‘ sic (*)
  DIM sql AS String
  sql = “insert into listing” &
  “(details,created,priority,application_id,raised_by_id)” &
  ” values ” &
  “(’” & txtDetails.Text & “‘,now()” &
  “,” & txtPriority.Text &
  “,” & data.get_id(”application”,”name”,cmbApplication.Text) &
  “,” & data.get_id(”coder”,”username”,system.User) &
  “)”
  data.Exec (sql)
  ME.Close
  END

  ( * volgens zijn eigen tekst btnSave ipv btnAddBug_Click; hier nog naam van knop in main form die naar frmAddBug leidt, waar alleen een save en exit knop zijn?)
  Ik vraag me trouwens ook af of de status niet standaard op 1 (= nieuw) moet gezet worden, ofwel de selectie bij alle eerst alle records moet ophalen, ook die nog geen status hebben?
 • En waar de data.runSQL onderaan in het artikel vandaan komt is niet duidelijk; blijkbaar wordt er een onderscheid gemaakt tov myDB.Exec(sql)(waarmee data opgevraagd wordt), maar de code voor runSQL is er niet. Of is het als oefening bedoeld?