Archive for November, 2008

Listbox: bovenste item selecteren?

Ik probeerde het bovenste element van de listbox te selecteren bij het openen van het scherm en het vullen van de lijst, met:
lsbxInvoice.Current.Selected = .. maar dat werkte niet zo …
Een listbox is een lijst met n elementen; bv 15 elementen.
De elementen worden genummerd en kunnen aangesproken worden met een index.
Het eerste element in de […]

Volgorde tabs wijzigen in tabstrip?

TabStrip
Veronderstel dat je een tabstrip in elkaar stak zoals op de afbeelding. Maar nu is er een probleem; je wil dat gebruikers terechtkomen in de “algemene” tabstrip General. Helaas staat die achteraan, en de eerste wordt geopend.

Selectie uit een rolluiklijst (combobox)

ComboBox Events … Een rolluiklijst of dropdownlist heet in Gambas “combobox”.ComboBox
Het is namelijk een combinatie van 2 verschillende schermobjecten:

Project source download en run

Compile all Ontwikkeling in Gambas op verschillende computers, en het project heen en weer kopieren:

* - overbodige Form files verwijderen
* - opletten met “deel compilatie” *

* (ik weet niet waardoor het veroorzaakt wordt)

Eerste computer:
Project dat uit verschillende forms, modules en classes bestaat. Make source package. Upload source.tar.gz.

Andere computer:
download source.tar.gz
uitpakken.
Run: niet alle vensters lijken helemaal mee te zijn met de development versie van Eerste.
Compile all …

Shell script draaien vanuit Gambas

Uit de mailing list begreep ik dat het mogelijk is een shell script te laten draaien vanuit Gambas:
( het voorbeeld gaat uit van een script in de project map)
DIM sTempScript as String

sTempScript = Temp$

COPY “update.sh” TO sTempscript

SHELL sTempScript WAIT

Als het project in een andere subfolder staat is het :
COPY “subfolder/update.sh” TO sTempscript

Voorbeeld van mysql gebruik in Gambas

Deze blog post geeft een volledig uitgewerkt voorbeeld, met code, data-beschrijving, en scherm:
“How to program Gambas with MySQL in Ubuntu”
De installatie is gericht op Ubuntu, maar het voorbeeld is natuurlijk voor alle Gambas gebruikers geldig.
Er wordt teruggegrepen naar een bestaande artikel van 2003 (Gambas versie 1), hier als zip-file die een pdf bevat:
http://www.ilmukomputer.com/wp-content/uploads/2007/02/tamrin-gambasdanmysql.zip
en er wordt […]

Installatiepakket maken van je Gambas programma

Menu Project / Make / Installation package
of het icoon van de doos, hier helemaal rechts:
ps: Ik kreeg eerst een foutmelding omdat een directory niet (meer) bestond waarin (?) tijdelijke bestanden geschreven worden.
Dan start een procedure in 7 stappen:
(hier ingevuld met vb waarden)

1. Package information name, e-mail maintainer, vendor, Description, Licence …
2. Changes : “initial […]