Archive for November 25th, 2008

Selectie uit een rolluiklijst (combobox)

ComboBox Events … Een rolluiklijst of dropdownlist heet in Gambas “combobox”.ComboBox
Het is namelijk een combinatie van 2 verschillende schermobjecten:

Project source download en run

Compile all Ontwikkeling in Gambas op verschillende computers, en het project heen en weer kopieren:

* - overbodige Form files verwijderen
* - opletten met “deel compilatie” *

* (ik weet niet waardoor het veroorzaakt wordt)

Eerste computer:
Project dat uit verschillende forms, modules en classes bestaat. Make source package. Upload source.tar.gz.

Andere computer:
download source.tar.gz
uitpakken.
Run: niet alle vensters lijken helemaal mee te zijn met de development versie van Eerste.
Compile all …

Shell script draaien vanuit Gambas

Uit de mailing list begreep ik dat het mogelijk is een shell script te laten draaien vanuit Gambas:
( het voorbeeld gaat uit van een script in de project map)
DIM sTempScript as String

sTempScript = Temp$

COPY “update.sh” TO sTempscript

SHELL sTempScript WAIT

Als het project in een andere subfolder staat is het :
COPY “subfolder/update.sh” TO sTempscript