Archive for June, 2011

Rekenen met tijd in Gambas (uren, dagen)

Om tijd vast te leggen op het moment zelf: Now() geeft de huidige datum+tijd. Bekijk:
DEBUG Now()
Toekennen aan een variabele:

PRIVATE dStartuptime AS Date
dStartuptime = Now()
DEBUG Format$(dStartuptime, “hh:nn:ss”)

De debug regelt toont de variabele weergegeven in opgegeven patroon, waarbij “n” staat voor minuten (omdat de m al staat voor maand in het dagpatroon: yy-mm-dd).
Rekenen met […]