Archive for September, 2008

Een Gambas leerboek

Nog een gambas handleiding ontdekt:
Getting Started with Gambas Version 2: A Tutorial
Het werk is van Timothy Marshal-Nichols (aan e-mail adres vermoed ik Brits)
De gevonden versie dateert van 2006, lijkt gemaakt in openoffice.org/odt formaat en bestaat als pdf.
Ik heb maar weinig vermeldingen gevonden, nergens iets over een mogelijke uitgave als boek, en slechts 2 sites met […]

Toetsindruk, KeyPress() verwerken: rekenveld

Rekenveld Form
Een formulier met een veld waar getallen worden ingegeven, en na elk getal (enter) wordt het totaal berekend. Rekenveld Run

Toetsindrukken als “enter” kunnen gevolgd worden in het “log” schermdeel rechts.
Als de “tab” toets ingedrukt wordt, wordt het resultaat naar het Target veld gestuurd.

Hierbij het ontwerpscherm, de code (onderaan) en het aktieve programma.

Waarom niet vertaald?

Hoewel heel het project vertaald is en volledig in het NL draait, is een deelvenster FEdit plots helemaal in het Engels. Het verschil met de andere Forms is dat de teksten op het scherm geschreven worden vanuit code :
txtlb.text=”Titel op scherm”
Wordt deze teksttoewijzing in code niet mee aangeboden bij het vertalen?
Upd 26/6: Om teksten […]

Vertaling: gnu translation tools=?

Project, Translate geeft deze fout:

Vertaling, fout

Over welke packages gaat het hier concreet?
Een zoek naar “gnu translation tools” levert geen resultaat in Yast.

Upd:
Raadpleging op web : het gaat waarschijnlijk over de gettext tools; ik selecteer in Yast2 dus

gettext-tools - Tools for Native Language Support (NLS)

Ok! (zie ook hier)

Databank aanspreken, MySQL query met Exec

Ik las onlangs een commentaar van Benoit Minisini waarin hij (vertaald) zegt:

Doe nooit:

sql = “INSERT INTO klant (naam) VALUES (’” & TextBox1.Text & “‘)”
res = mDatabase.conn.Exec(sql)

maar doe:

res = mDatabase.conn.Exec(”INSERT INTO klant (naam) VALUES (&1)”, TextBox1.Text)

Voorbeeld met een nieuw project, graphical application met: DB access.
Table test bevat velden:

naam: varchar30
opm: varchar20
tijd: timestamp

‘ Gambas class file
PRIVATE sMaxRecs AS […]