Archive for September 1st, 2008

Databank aanspreken, MySQL query met Exec

Ik las onlangs een commentaar van Benoit Minisini waarin hij (vertaald) zegt:

Doe nooit:

sql = “INSERT INTO klant (naam) VALUES (’” & TextBox1.Text & “‘)”
res = mDatabase.conn.Exec(sql)

maar doe:

res = mDatabase.conn.Exec(”INSERT INTO klant (naam) VALUES (&1)”, TextBox1.Text)

Voorbeeld met een nieuw project, graphical application met: DB access.
Table test bevat velden:

naam: varchar30
opm: varchar20
tijd: timestamp

‘ Gambas class file
PRIVATE sMaxRecs AS […]