Text entry fields, Objects and listboxes (Lees)

Creation and representation of objects on screen
Use case:

Text entry in TextBox field
Validation of entry
Creation of object from entry
Creation of item list that represents object

The objects themselves are stored in an array of objects: hArrObjcets AS NEW Object[]
The presentation happens with the name as string sName in a listbox lsbxObjects
Text entry

Jump to text box if appropiate; […]

Lees het volledig artikel: Text entry fields, Objects and listboxes

Gambas IDE verknoeid / Screwed my Gambas IDE (Lees)

Door het installeren en compileren van een programma is mijn hele Gambas IDE in de problemen gekomen.
Het programma had als voorwaarden Gambas met een versienummer hoger dan de gebruikte versie 2.8 op OpenSUSE 11.0 (maar dat wist ik toen nog niet).
Het ge├»nstalleerde pakket was DBReport (Report-Designer and Printer); en ik heb het stap voor stap […]

Lees het volledig artikel: Gambas IDE verknoeid / Screwed my Gambas IDE

Rekenen met tijd in Gambas (uren, dagen) (Lees)

Om tijd vast te leggen op het moment zelf: Now() geeft de huidige datum+tijd. Bekijk:
DEBUG Now()
Toekennen aan een variabele:

PRIVATE dStartuptime AS Date
dStartuptime = Now()
DEBUG Format$(dStartuptime, “hh:nn:ss”)

De debug regelt toont de variabele weergegeven in opgegeven patroon, waarbij “n” staat voor minuten (omdat de m al staat voor maand in het dagpatroon: yy-mm-dd).
Rekenen met […]

Lees het volledig artikel: Rekenen met tijd in Gambas (uren, dagen)

Automatisch uitlijnen van schermobjecten met HBox, VBox, HPanel, VPanel (Lees)

De keuze in de bouwdoos:

Een aantal op het scherm gezet en gevuld met een eenvouidig text veld:

Ziet er zo uit als programma draait:

Volledige beelden onder elkaar:

Lees het volledig artikel: Automatisch uitlijnen van schermobjecten met HBox, VBox, HPanel, VPanel

Hoe data in een cel steken van een TableView (Lees)

Zet op een Form bv Form1 een tabel met de eigenschap TableView, bv tbvwFill.
Het gemakkelijkst is waarschijnlijk om de tabel te initialiseren door code die je oproept bij het openen van de Form waar ze in staat:
PUBLIC SUB Form_Open()

initTableView()

END
Je moet dan een procedure daarvoor maken:
PUBLIC SUB initTableView()

Daarin moet je zeker bepalen wat de […]

Lees het volledig artikel: Hoe data in een cel steken van een TableView

Overal programmeren (met live-dvd) (Lees)

Een triple boot DVD (bij LXF139) bevat drie versies van Ubuntu: Ubuntu, Xubuntu en Kubuntu. Ubuntu 2010 bevat Gambas 2.21, zelfs in de live dvd versie (systeem draaien van dvd zonder te installeren op de harde schijf). Dat betekent dat je met deze dvd zowat overal kan programmeren; ofwel moet je project op […]

Lees het volledig artikel: Overal programmeren (met live-dvd)

Standaard leeg project (Lees)

Project Type: Graphical application.
Options:

Internationalisation
Database access
Settings files management

Name: EmptyProject
Title: Empty Project
FMain: Menu met

File: Quit

Help: About, Changes, License

Form_Open: zet programma titel en versie.
doClose(): aangeroepen bij Menu/Quit (of scherm “Exit” button); kan afsluitende code aanroepen (wegschrijven toestand)
FAbout: About logo en tekst: naam plus versie.
FLicense: Toont License.txt
FChanges: Toont Changes.txt
Misschien nog een “test” menu-item dat alleen verschijnt als de conf […]

Lees het volledig artikel: Standaard leeg project

TabStrip: hoe tab-bladen bijmaken en aanspreken? (Lees)

Een tabstrip zit in de Toolbox onder de tab “Container”.
Eens op het werkvlak getekend heeft hij slechts 1 tab: Tab0.
Als je terug naar de Toolbox gaat zoeken om tab-bladen bij te maken vind je dat daar niet.
Als je op het TabStrip rechtsklikt om tab-bladen bij te maken vind je alleen “Move Tab”, niet “Create”

Om […]

Lees het volledig artikel: TabStrip: hoe tab-bladen bijmaken en aanspreken?

Columnview: kolomtitel invullen, item invullen (Lees)

Nieuw formulier FMain, daarop een columnview “cvTwoCols”.
Eerst moeten de dimensies opgegeven worden met Columns.Count.
Dan kunnen de titels ingevuld worden.
Dan kunnen lijnen bijgemaakt worden met een zelfgekozen sleutel waarmee een opvraging kan gebeuren.
Tenslotte kan
- genavigeerd worden met MoveTo,
- een waarde gewijzigd,
- of de waarde in een bij de lijn horende kolom ingevuld worden.
PUBLIC SUB btFillColView_Click()
[…]

Lees het volledig artikel: Columnview: kolomtitel invullen, item invullen

html rapport weergeven of printen (Lees)

Uitvoer kan je eenvoudig doen in html-bestanden, die je lokaal schrijft en opent met een browser.
Maak een module met alle printonderdelen, en met bovenaan
PUBLIC bToPrint AS Boolean

PRIVATE hFile AS File

schrijf een bestand
OPEN sFilename FOR WRITE CREATE AS #hFile
pushHeader(bToPrint)

dat je begint met een kop die zo […]

Lees het volledig artikel: html rapport weergeven of printen