Standaard leeg project

Project Type: Graphical application.
Options:

  • Internationalisation
  • Database access
  • Settings files management

Name: EmptyProject
Title: Empty Project

FMain: Menu met

  • File: Quit
  • Help: About, Changes, License

Form_Open: zet programma titel en versie.
doClose(): aangeroepen bij Menu/Quit (of scherm “Exit” button); kan afsluitende code aanroepen (wegschrijven toestand)

FAbout: About logo en tekst: naam plus versie.

FLicense: Toont License.txt
FChanges: Toont Changes.txt

Misschien nog een “test” menu-item dat alleen verschijnt als de conf file de een verwijzing bevat:

[Mode]
Developer=”TRUE”

Daaronder kunnen dat stukjes code getest worden die nog niet zijn vrijgegeven voor gebruik.

Comments are closed.