Archive for October, 2008

Een eigen Gambas-2 programma starten

Binnen de programmeeromgeving:
project openen en dan een van de volgende:
- Menu Debug, Run
- F5
- run-knop met als symbool een pijl |>
Vanop de Command prompt:
Een gambas project bestaat uit een map of directory met een aantal bestanden.
Eén ervan is uitvoerbaar (executable zichtbaar als eigenschap x in directory listing met ls -lF) en heeft […]

64-bit Gambas2

Hier op openSUSE 11.0 en KDE 3.5
OpenSUSE vers geïnstalleerd, met updates, en packages (zie onderaan)
Download of via installer, zypper bv.add repository met naam gambasValor:
zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/home:/gbvalor/openSUSE_11.0/x86_64 gambasValor

Geeft:
Adding repository ‘gambasValor’ [done]
Repository ‘gambasValor’ successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
URI: http://download.opensuse.org/repositories/home:/gbvalor/openSUSE_11.0/x86_64

Foutmelding bij gebruik; url was fout, laatste stuk moet eraf - gefixt via Yast, installatiebronnen.
- Yast, Software Management, search “gambas2″, […]