Archive for August, 2010

Standaard leeg project

Project Type: Graphical application.
Options:

Internationalisation
Database access
Settings files management

Name: EmptyProject
Title: Empty Project
FMain: Menu met

File: Quit

Help: About, Changes, License

Form_Open: zet programma titel en versie.
doClose(): aangeroepen bij Menu/Quit (of scherm “Exit” button); kan afsluitende code aanroepen (wegschrijven toestand)
FAbout: About logo en tekst: naam plus versie.
FLicense: Toont License.txt
FChanges: Toont Changes.txt
Misschien nog een “test” menu-item dat alleen verschijnt als de conf […]

TabStrip: hoe tab-bladen bijmaken en aanspreken?

Een tabstrip zit in de Toolbox onder de tab “Container”.
Eens op het werkvlak getekend heeft hij slechts 1 tab: Tab0.
Als je terug naar de Toolbox gaat zoeken om tab-bladen bij te maken vind je dat daar niet.
Als je op het TabStrip rechtsklikt om tab-bladen bij te maken vind je alleen “Move Tab”, niet “Create”

Om […]