Archive for June, 2010

Columnview: kolomtitel invullen, item invullen

Nieuw formulier FMain, daarop een columnview “cvTwoCols”.
Eerst moeten de dimensies opgegeven worden met Columns.Count.
Dan kunnen de titels ingevuld worden.
Dan kunnen lijnen bijgemaakt worden met een zelfgekozen sleutel waarmee een opvraging kan gebeuren.
Tenslotte kan
- genavigeerd worden met MoveTo,
- een waarde gewijzigd,
- of de waarde in een bij de lijn horende kolom ingevuld worden.
PUBLIC SUB btFillColView_Click()
[…]