Archive for April, 2010

html rapport weergeven of printen

Uitvoer kan je eenvoudig doen in html-bestanden, die je lokaal schrijft en opent met een browser.
Maak een module met alle printonderdelen, en met bovenaan
PUBLIC bToPrint AS Boolean

PRIVATE hFile AS File

schrijf een bestand
OPEN sFilename FOR WRITE CREATE AS #hFile
pushHeader(bToPrint)

dat je begint met een kop die zo […]