Archive for October 17th, 2008

Een eigen Gambas-2 programma starten

Binnen de programmeeromgeving:
project openen en dan een van de volgende:
- Menu Debug, Run
- F5
- run-knop met als symbool een pijl |>
Vanop de Command prompt:
Een gambas project bestaat uit een map of directory met een aantal bestanden.
Eén ervan is uitvoerbaar (executable zichtbaar als eigenschap x in directory listing met ls -lF) en heeft […]