Broncode verzameling

De broncode van de schermen zit in de bestanden met de uitgang .class, als je de naamgeving systematisch doet beginnend met F__ of Form___. De layout van het scherm is ook tekst en zit in dezelfde naam met uitgang .form. De code van modules heeft extentie .module en zit in M___.module

Broncode is pure tekst en kan in bestandbeheerder preview bekeken, of in Kate geopende worden.
Afdrukken van de broncode gaat niet vanuit gambas. Wel vanuit Kate (bv met regelnummering aan).
Of in OOo Writer, eventueel na het samenvoegen van de broncode van de verschillende forms en modules.

Verzamelen van de broncode in 1 bestand:
(class en modules)

(zie shell script hieronder)

# make a single source file for print purpose etc.
destination="./SourceFacs.txt"
tempContent="./SourceTemp.txt"
oneline=" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
doubleline=" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "
rm $destination
rm $tempContent
touch $destination
touch $tempContent
target="./../Documents/GambasPrj/Dev/facs/"
echo " Compilation of facs source code: " >>$destination
echo " Content: " >> $tempContent
# *.module *.class *.form zijn leesbare tekst
for j in "*.module" "*.class" ;
do
for i in `find $target -name $j`;
do
echo $i >> $tempContent
echo $i >> $destination
echo "" >> $destination
cat $i >> $destination
echo "" >> $destination
echo $oneline >> $destination
done
echo $doubleline >> $destination
echo $doubleline >> $tempContent
echo ""
done
echo " * * * " >> $destination
echo "" >> $destination
cat $tempContent >> $destination
echo " Compilation ready: "
ls -lF $destination

Comments are closed.