Archive for April 3rd, 2008

Meer dan 1 waarde terugkrijgen uit functie

Een functie geeft normaal geen, ofwel 1 waarde terug. De waarde kan een boolean zijn voor gelukt/niet gelukt, of het resultaat van een berekening of bewerking op getallen of tekst.
Als de functie meer dan 1 waarde moet teruggeven, kan je een array vullen met de waarden.
Of zoals BenoƮt zelf voorstelt:
I think the better is […]