Meer dan 1 waarde terugkrijgen uit functie

Een functie geeft normaal geen, ofwel 1 waarde terug. De waarde kan een boolean zijn voor gelukt/niet gelukt, of het resultaat van een berekening of bewerking op getallen of tekst.

Als de functie meer dan 1 waarde moet teruggeven, kan je een array vullen met de waarden.

Of zoals BenoƮt zelf voorstelt:

I think the better is using an array of Variant, or better an anoynmous array:

FUNCTION DoSomething(Name AS String) AS Array
DIM FirstResult AS ...
DIM SecondResult AS ...
' Do something
RETURN [FirstResult, SecondResult]
END

Op deze manier kan je tot 63 resultaatwaarden teruggeven.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.