Archive for the ‘Gamblog’ Category

Icoon voor je project

 • Default map icon Er is een standaard icoon voor gambasmappen; een map gecobineerd met een blauwe garnaal: .icon.png; de naam begint met een punt en is daardoor onzichtbaar. In een eveneens “onzichtbaar” bestand .directory staat het icoon aangegegeven voor deze directory (in KDE):

  [Desktop Entry]
  Icon=./.icon.png

  Blijkbaar: Als er een icoon gekozen is in het project, wordt dit gecombineerd met een standaard map-icoon tot een nieuw waar beide in voorkomen.

 • Er is ook een standaard icoon voor een project; de blauwe garnaalkop.
 • Het icoon kan je kiezen bij menu project, properties; klik op de grote icoon-knop om het icoon te kiezen uit je bestanden.
 • Als je het project compileert vanuit de IDE maakt die een icoon op de desktop aan om het programma te starten …

Source archive uitpakken, compileren en draaien

Ik zoek een manier om gemakkelijk een programma in aanpassing bij de gebruiker te installeren.
Programmeur:

Maak source archive in de Gambas IDE
Upload ergens

Gebruiker:

Download bv met wget locatie/archivenaam van ergens het “source archive”.
Zet het bestand in de gambas werkdirectory, bv in ~/gambasprj
Pak uit bv in terminal met tar -xzvf archivenaam; je krijg een projectdirectory met projectnaam
Compileer in […]

Database opvraging met result set

Met de resultset kan je dan hetvolgende:

 • Kijken hoeveel records of resultaatrijen er zijn
 • bewegen met de pointer
 • FOR EACH gebruiken ipv zelf teller te definieren
 • De inhoud van een veld opvragen om in te vullen in bv een TableView
 • De “subcollecties” met FOR EACH enumerated gebruiken, als myResult.Fields

Parameters meegeven naar Form

In het voorbeeld Database (voorbeelden inbegrepen in Gambas) wordt zo informatie doorgegeven naar een opgeroepen form:
hForm = NEW FRequest($hConn, rData)

Broncode verzameling

De broncode van de schermen zit in de bestanden met de uitgang .class, als je de naamgeving systematisch doet beginnend met F__ of Form___. De layout van het scherm is ook tekst en zit in dezelfde naam met uitgang .form. De code van modules heeft extentie .module en zit in M___.module
Broncode is pure […]

Selectie uit een rolluiklijst (combobox)

ComboBox Events … Een rolluiklijst of dropdownlist heet in Gambas “combobox”.ComboBox
Het is namelijk een combinatie van 2 verschillende schermobjecten:

Project source download en run

Compile all Ontwikkeling in Gambas op verschillende computers, en het project heen en weer kopieren:

* - overbodige Form files verwijderen
* - opletten met “deel compilatie” *

* (ik weet niet waardoor het veroorzaakt wordt)

Eerste computer:
Project dat uit verschillende forms, modules en classes bestaat. Make source package. Upload source.tar.gz.

Andere computer:
download source.tar.gz
uitpakken.
Run: niet alle vensters lijken helemaal mee te zijn met de development versie van Eerste.
Compile all …

Voorbeeld van mysql gebruik in Gambas

Deze blog post geeft een volledig uitgewerkt voorbeeld, met code, data-beschrijving, en scherm:
“How to program Gambas with MySQL in Ubuntu”
De installatie is gericht op Ubuntu, maar het voorbeeld is natuurlijk voor alle Gambas gebruikers geldig.
Er wordt teruggegrepen naar een bestaande artikel van 2003 (Gambas versie 1), hier als zip-file die een pdf bevat:
http://www.ilmukomputer.com/wp-content/uploads/2007/02/tamrin-gambasdanmysql.zip
en er wordt […]

Installatiepakket maken van je Gambas programma

Menu Project / Make / Installation package
of het icoon van de doos, hier helemaal rechts:
ps: Ik kreeg eerst een foutmelding omdat een directory niet (meer) bestond waarin (?) tijdelijke bestanden geschreven worden.
Dan start een procedure in 7 stappen:
(hier ingevuld met vb waarden)

1. Package information name, e-mail maintainer, vendor, Description, Licence …
2. Changes : “initial […]

Toetsindruk, KeyPress() verwerken: rekenveld

Rekenveld Form
Een formulier met een veld waar getallen worden ingegeven, en na elk getal (enter) wordt het totaal berekend. Rekenveld Run

Toetsindrukken als “enter” kunnen gevolgd worden in het “log” schermdeel rechts.
Als de “tab” toets ingedrukt wordt, wordt het resultaat naar het Target veld gestuurd.

Hierbij het ontwerpscherm, de code (onderaan) en het aktieve programma.