Source archive uitpakken, compileren en draaien

Ik zoek een manier om gemakkelijk een programma in aanpassing bij de gebruiker te installeren.
Programmeur:

  • Maak source archive in de Gambas IDE
  • Upload ergens

Gebruiker:

  • Download bv met wget locatie/archivenaam van ergens het “source archive”.
  • Zet het bestand in de gambas werkdirectory, bv in ~/gambasprj
  • Pak uit bv in terminal met tar -xzvf archivenaam; je krijg een projectdirectory met projectnaam
  • Compileer in terminal met gbc2 -va projectnaam (v=verbose: feedback op scherm)
  • Ps: Run in terminal met gbx2 projectnaam; terminalvenster geeft foutmeldingen weer.
  • Als een “archive” gemaakt wordt met gba2 projectnaam, ontstaat in de projectdirectory het .gambas bestand dat vanuit de grafische omgeving kan aangklikt worden om het programma te draaien

Nog uit te zoeken; script kan het afhalen en compileren doen, icoon op de desktop zou het programma moeten starten. Als gambas zelf een programma compileert in de IDE wordt een icoon op de desktop gemaakt met volgend commando:

‘/home/wig/GambasPrj/projectnaam/projectnaam.gambas’

Comments are closed.