Archive for July 6th, 2008

DEBUG om PRINTS uit de uitvoerbare code te houden

Gambas heeft een ingebouwd commando DEBUG.
Je kan het gebruiken om iets naar de “console” te sturen, m.a.w. het te tonen via de standaard uitvoer, in de programmeeromgeving (zie schermafdruk).
De DEBUG instructie geeft meer weer dan PRINT; je krijgt in volgorde de naam van de class, de naam van de methode, en tenslotte het regelnummer […]