Archive for March 30th, 2008

Lijnnummers aanzetten

In één van de Gambas2.2 installaties ontbraken bij gebruik in de tekstverwerker de nummers van de tekstlijnen.
Aanzetten: Tools / Preferences: Tab “Editor”, Options: Show Line Numbers : Yes