Archive for December 17th, 2007

Gambas: compiler, interpreter, archiver

Schema van de werking:

Compiler: gbc

Interpreter: gbx

Archiver: gba

De projectdirectory bevat alles wat de compiler nodig heeft, als beeldbestanden, broncode van de modules en classes, . De applicatie wordt vanuit de ide rechstreeks uitgevoerd. Er worden een aantal onzichtbare bestanden gemaakt, plus een directory met de naam .gambas. De bestanden zijn:
.directory
.icon.png
.settings
.lock
.project
.lock […]