Archive for November 28th, 2007

Installatie van Gambas (v. 1)

Gambas bestaat momenteel in 2 versies: de “1″ versie die stabiel is, en de “2″ versie, in ontwikkeling. Die laatste is momenteel aan versienummer 1.9.x.
Gambas is ook in versie 1 nog te downloaden (momenteel aan versie 1.0.19) of is soms aanwezig in Linux distributies van die tijd (bv Suse 9.3: gambas 1.0.4).
Versie 1 van […]